Toolkit

Om iedereen in staat te stellen om een hackathon voor zorg en gezondheid te organiseren hebben we in samenwerking met het Ministerie van VWS een toolkit ontwikkeld. In de deze toolkit wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een hackathon voorbereidt en uitvoert. Ook word je geholpen bij de keuze voor de vorm en worden de randvoorwaarden overzichtelijk opgesomt. De Toolkit bestaat uit 2 documenten: - De toolkit - Bijlages bij de toolkit

Mocht je naar aanleiding van de toolkit vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. En ga je de toolkit gebruiken om je eigen hackathon te organiseren, laat het ons dan zeker ook weten!

Toolkit

toolkit v1.02.pdf

Bijlages bij de toolkit

toolkit bijlages v1.02.pdf