Coming up!

We hebben weer een heleboel op de planning staan voor komend jaar! Om te beginnen werken we samen met GGZ Centraal, GGNet en GGZ Oost Brabant om de allereerste GGZ hackathon te organiseren. Deze kleinschalige hackathon vindt plaats tussen 30 juni en 3 juli en we hopen dat deze hackathon deels op locatie kan plaatsvinden! In het najaar vinden de Dutch Hacking Health hackthons plaats in Amsterdam, Amersfoort, Maastricht en Utrecht!

Lancering toolkit

In opdracht van het ministerie van VWS hebben we hard gewerkt aan een toolkit waarin we beschrijven hoe je zelf een hackathon kunt organiseren.

GGZ

Van 30 juni t/m 3 juli gaan we los met de allereerste landelijke GGZ hackathon. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Meer info volgt snel!

lokale DHH hackathons

Afgelopen jaar gingen de loale Dutch Hacking Health hackathons helaas niet door. We hebben goede hoop dat we dit najaar weer volop kunnen hacken!

Stichting Health Challenges

Wat we doen

Stichting Health Challenges Nederland (SHCN) draagt bij aan gezondheid in Nederland door lokale en regionale initiatieven en evenementen (zoals hackathons) te ondersteunen die:

  • bijdragen aan het (door)ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten;
  • (publiek-private) samenwerking stimuleren; en
  • mensgerichte ontwerpprincipes in de praktijk brengen  

Daarbij spant de stichting zich in om alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, uit te voeren.

Hoe we het doen

Om ondersteuning aan de zorg- en welzijnsconcepten te kunnen bieden heeft SHCN als voornaamste activiteiten:

  • partners en sponsoren te werven voor lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • expertise en middelen beschikbaar te stellen aan lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • kennisuitwisseling tussen lokale en regionale initiatieven te faciliteren
  • landelijke communicatie te coördineren; en
  • ondersteuning en kennisoverdracht te bieden bij het opstarten van nieuwe initiatieven binnen en buiten Nederland.