Coming up!

In het voorjaar van 2024 vinden de Dutch Hacking Health hackthons plaats in Amsterdam, Utrecht en mogelijk op nog meer locaties! Daarnaast vindt in maart de allereerste Alzheimer Nederland Dementie Hackathon plaats. We gaan aan de slag met uitdagingen waar mensen met dementie en/of zorgverleners tegenaan lopen.

Lancering toolkit

In opdracht van het ministerie van VWS hebben we hard gewerkt aan een toolkit waarin we beschrijven hoe je zelf een hackathon kunt organiseren.

Alzheimer nederland

Op 13-15 maart 2024 gingen we op zoek naar creatieve oplossingen voor praktische vragen binnen het dementieveld tijdens de Alzheimer Nederland Dementie Hackathon.

lokale DHH hackathons

Dit jaar is er in Amsterdam en Maastricht volop gehackt. Komend voorjaar staat Hacking Health Utrecht weer op de planning.

Stichting Health Challenges

Wat we doen

Stichting Health Challenges Nederland (SHCN) draagt bij aan gezondheid in Nederland door lokale en regionale initiatieven en evenementen (zoals hackathons) te ondersteunen die:

  • bijdragen aan het (door)ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten;
  • (publiek-private) samenwerking stimuleren; en
  • mensgerichte ontwerpprincipes in de praktijk brengen  

Daarbij spant de stichting zich in om alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, uit te voeren.

Hoe we het doen

Om ondersteuning aan de zorg- en welzijnsconcepten te kunnen bieden heeft SHCN als voornaamste activiteiten:

  • partners en sponsoren te werven voor lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • expertise en middelen beschikbaar te stellen aan lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • kennisuitwisseling tussen lokale en regionale initiatieven te faciliteren
  • landelijke communicatie te coördineren; en
  • ondersteuning en kennisoverdracht te bieden bij het opstarten van nieuwe initiatieven binnen en buiten Nederland.