Coming up!

Op 22 en 23 november 2024 vindt voor de Lekker in je vel hackathon plaats in Amersfsoort. We gaan aan de slag met verschillende thema's zoals psychische klachten, awareness en passende zorg voor én met mensen met huidaandoeningen. Dan volgt in de winter van '24/'25 de landelijke finale van Dutch Hacking Health, waar de winnende teams van Hacking Health Amsterdam, Utrecht en Maastricht en de Alzheimer hackathon hun oplossing nogmaals pitchen samen met de voortgang die ze hebben gemaakt. 

Lancering toolkit

In opdracht van het ministerie van VWS hebben we hard gewerkt aan een toolkit waarin we beschrijven hoe je zelf een hackathon kunt organiseren.

lekker in je vel hackathon

Op 22 & 23 november 2024 is de allereerste Lekker in je vel hackathon. Deze hackathon organiseren we samen met Huid Nederland.

lokale DHH hackathons

Dit jaar is er in Amsterdam en Maastricht volop gehackt. Komend voorjaar staat Hacking Health Utrecht weer op de planning.

Stichting Health Challenges

Wat we doen

Stichting Health Challenges Nederland (SHCN) draagt bij aan gezondheid in Nederland door lokale en regionale initiatieven en evenementen (zoals hackathons) te ondersteunen die:

  • bijdragen aan het (door)ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten;
  • (publiek-private) samenwerking stimuleren; en
  • mensgerichte ontwerpprincipes in de praktijk brengen  

Daarbij spant de stichting zich in om alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, uit te voeren.

Hoe we het doen

Om ondersteuning aan de zorg- en welzijnsconcepten te kunnen bieden heeft SHCN als voornaamste activiteiten:

  • partners en sponsoren te werven voor lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • expertise en middelen beschikbaar te stellen aan lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • kennisuitwisseling tussen lokale en regionale initiatieven te faciliteren
  • landelijke communicatie te coördineren; en
  • ondersteuning en kennisoverdracht te bieden bij het opstarten van nieuwe initiatieven binnen en buiten Nederland.