Coming up!

In het najaar vindt de Dutch Hacking Health hackthon plaats in Amersfoort! Daarnaast vindt in november de tweede editie van Fast Forward Dermatology plaats. Deze editie staat in het teken van jeuk.

Lancering toolkit

In opdracht van het ministerie van VWS hebben we hard gewerkt aan een toolkit waarin we beschrijven hoe je zelf een hackathon kunt organiseren.

Fast Forward Dermatology

Van 3 t/m 5 november gaan we weer los met de 2022 editie van Fast Forward Dermatology. Deze editie staat in het teken van jeuk. Volg de link naar de website voor meer info.

lokale DHH hackathons

Afgelopen jaar gingen de loale Dutch Hacking Health hackathons helaas niet door. We hebben goede hoop dat we dit najaar weer volop kunnen hacken!

Stichting Health Challenges

Wat we doen

Stichting Health Challenges Nederland (SHCN) draagt bij aan gezondheid in Nederland door lokale en regionale initiatieven en evenementen (zoals hackathons) te ondersteunen die:

  • bijdragen aan het (door)ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten;
  • (publiek-private) samenwerking stimuleren; en
  • mensgerichte ontwerpprincipes in de praktijk brengen

Daarbij spant de stichting zich in om alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, uit te voeren.

Hoe we het doen

Om ondersteuning aan de zorg- en welzijnsconcepten te kunnen bieden heeft SHCN als voornaamste activiteiten:

  • partners en sponsoren te werven voor lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • expertise en middelen beschikbaar te stellen aan lokale en regionale initiatieven en evenementen
  • kennisuitwisseling tussen lokale en regionale initiatieven te faciliteren
  • landelijke communicatie te co√∂rdineren; en
  • ondersteuning en kennisoverdracht te bieden bij het opstarten van nieuwe initiatieven binnen en buiten Nederland.