Van 30 juni t/m 3 juli organiseren wij de eerste GGZ* hackathon. In deze GGZ hackathon bedenken we creatieve oplossingen voor hardnekkige of ingewikkelde vragen van cliënten en/of organisaties. Aan deze hackathon doen GGZ medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen mee.

De deelnemers krijgen van tevoren een workshop mensgericht ontwerp aangeboden. Vooraf aan het evenement worden teams gevormd en tijdens de hackathon worden de teams begeleid door een ervaren coach. We maken er bruisende, creatieve dagen van!

Wij hebben in ieder geval zin in deze eerste GGZ hackathon!
GGZ Centraal, GGNet, GGZ Oost Brabant en Dutch Hacking Health

Mind en de Nederlandse GGZ steunen dit initiatief.

*GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg

Op 30 juni is het zover, dan gaan we van start met de eerste GGZ Hackathon! Deelnemers zijn van tevoren ingedeeld bij een team op basis van voorkeur. We beginnen met een feestelijke online opening. Daarna gaan de teams aan de slag met hun eigen uitdaging.

De inschrijvingen voor deelnemers en uitdagers zijn inmiddels gesloten. Het enthousiasme was groot en we hebben maar liefst 36 (!!) uitdagingen ontvangen! Hiervan hebben we er 10 geselecteer die het meest geschikt zijn voor een hackathon. Je vindt de uitdagingen hieronder op de website.

Deelnemers en uitdagers worden per mail verder geïnformeerd tot het evenement. Tijdens het evenement werken we met Webex.

VRAGEN?

Heb je andere vragen over de hackathon? Stel je vraag via het contactformulier en we nemen contact met je op!

Uitdagingen

#1 Meten van status client

Uitdager: Geert Wismans

Wat is het probleem?

Voor het meten van de status en het herstel van de client wordt nu vooral gebruik gemaakt van vele vragenlijsten. Clienten vinden het invullen van de vele vragenlijsten niet prettig en mogelijk dat bij clienten die lang in zorg zijn en veelvuldig lijsten moeten invullen de informatie minder serieus en nauwkeurig wordt ingevuld wat minder waardevolle informatie oplevert.

Voor wie is dit een probleem?

Clienten uit verschillende doelgroepen geven aan het invullen van vragenlijsten niet prettig te vinden. Het gaat al niet goed met ze en dan zitten ze niet te wachten op invullen van allrelei vragenlijsten.  

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Beter betrouwbare meetresultaten zonder dat clienten er extra dingen voor hoeven te doen buiten de inspanningen gericht op hun behandeling.  

---------------------------------------------------------------

#4 relatie epa-patiënten

Uitdager: Fred Steenwinkel

Wat is het probleem?

Wat is het geheim van een relatie vinden? En hoe doe je dat als je een EPA*-patiënt bent ? Door alle cowboys op internet waan je je niet veilig, ook je ouders vragen te begeleiden is niet makkelijk. Hack jij mee om voor deze mensen de kans op een leuke relatie te vergroten? Er zitten natuurlijk wat haken en ogen aan, onze uitdager verteld je meer over de ervaringen van zijn zoon.

*ernstige psychiatrische aandoeningen, langdurig in zorg

Voor wie is dit een probleem?

Patiënten ervaren het als een probleem! Voor iedereen is het tenslotte fijn om een maatje te hebben. Iemand bij wie je je thuis voelt. Zonder een sociaal netwerk loop je ook niet zomaar iemand tegen het lijf.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Relaties bieden hen wat het elders ook geeft: levensvreugde, stabiliteit en minder eenzaamheid. En dat werkt weer gunstig door in alles in hun leven.

---------------------------------------------------------------

#7 Wachttijden

Uitdager: Rutger den Hollander

Wat is het probleem?

De treeknorm voor wachttijden in de GGZ is 14 weken. Echter kan de wachttijd flink oplopen en eigenlijk wil je dat er helemaal geen wachttijden zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wachttijden in de GGZ afnemen?

Voor wie is dit een probleem?

Dit is een probleem voor patiënten, zij hebben de zorg hard nodig.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Betere mentale weerbaarheid en zelfstandigheid van de patienten en minder lange behandelingen.

---------------------------------------------------------------

#10 survivalkit naar ontslag

Uitdager: Simone de Bruijn

Wat is het probleem?

Na ontslag vallen hebben mensen vaak een terugval. Het zou mooi zijn als ze handvatten krijgen als terugvalpreventie. Een voorbeeld kan zijn: hoe bespreek ik dit met mijn huisarts en mijn omgeving zonder gestigmatiseerd te worden?

Voor wie is dit een probleem?

Voor cliënten en naasten . Veel cliënten en naasten zijn zoekende hoe nu veder en wat te doen .

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Minder mensen die terugvallen en die daardoor opnieuw in behandeling moeten.

#2 Jongeren in de knel

Uitdager: Christel Hessels

Wat is het probleem?

Hulp voor jongeren met ernstige psychische problemen is over een groot aantal instellingen heen georganiseerd. Er zijn veel (financiële) obstakels in de praktijk om de juiste hulp te krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat veel risicosignalen niet of te laat worden opgemerkt. Ook zijn er grote verschillen hoe ouders betrokken worden. Vertrouwen in hulp neemt snel af door deze cocktail juist als jongeren deze het meeste nodig hebben. Hoe krijgen jonge mensen zicht op alle mogelijkheden die er zijn?

Voor wie is dit een probleem?

Jonge mensen lopen vast in hun leven, verliezen vertrouwen in hulp. Hun familie en vrienden weten niet goed hoe hen te helpen en nemen bijvoorbeeld afstand of raken gefrustreerd.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Wanneer jongeren de hulp krijgen die bij hen past, kunnen ze hun leven sneller oppakken. Dit komt ook ten goede voor hun omgeving en de samenleving.

---------------------------------------------------------------

#5 Kwaliteitsspagaat

Uitdager: Katinka van Vulpen & Frank Kraaijenveld

Wat is het probleem?

Als therapeut moeten we vanaf het eerste contact met cliënten aan veel regels voldoen, lijsten vullen. Daardoor kunnen we iemands hulpvraag uit het oog verliezen. Mensen komen op hun kwetsbaarst bij een therapeut. Het echt zien en horen is een belangrijke basis voor de samenwerking. Die behoefte is in de ggz groter dan in de somatische zorg. Vanaf het begin af met lijstjes en regels werken, verhindert het bouwen aan een goede samenwerking. Al dat moeten draagt ook bij aan een angstcultuur want stel dat er wat misgaat, dan ben ik de klos als therapeut. Mag ik nog wel vertrouwen op mijn eigen kennis en ervaring?

Voor wie is dit een probleem?

Cliënten omdat niet goed luisteren kan leiden tot verkeerde diagnoses, verkeerde behandelingen en daardoor lange tijd in de ggz verblijven. Therapeuten omdat zij zich gedwongen voelen hun vak uit te oefenen vanuit regelgeving en afvinklijsten in plaats van meer te vertrouwen op hun kennis en ervaring.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Betere balans tussen moeten en eigen invulling leidt tot betere samenwerking, snellere behandeling en herstelproces en meer werkplezier voor therapeuten.

---------------------------------------------------------------

#8 sectorvreemde langdurige bedbezetting

Uitdager: Patricia Schmitz

Wat is het probleem?

Het probleem is dat er meerdere patiënten verblijven op acute opname afdeling binnen de GGZ terwijl er een CIZ-indicatie voor een VG-setting (en met name de hogere indicaties zoals VG6 en VG7) is afgegeven. Het lukt met geen mogelijkheid om deze cliënten door te plaatsen naar een passende setting (soms door meer dan 30 instellingen afgewezen).

Voor wie is dit een probleem?

Het is een probleem voor de acute GGZ omdat er langdurig plekken worden bezet terwijl er geen acute psychiatrische behandeling meer nodig is maar er ook geen woonplek is waarnaar de patiënt kan terugkeren en dat terwijl er al flink bezuinigd is op het aantal bedden in de GGZ.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Betere doorstroom voor de acute psychiatrie en meer welbevinden voor de patiënten die mogelijk ook stagneren in eventuele ontwikkelingsmogelijkheden met betrekking tot dagbesteding en sociaal netwerk.

#3 online farmocotherapie

Uitdager: Hadewij Slootweg

Wat is het probleem?

Bij GGZ Hulp Online, onderdeel van GGZ Centraal, farmacotherapie online aanbieden. Dat kan nu niet omdat farmacotherapie een contra-indicatie is, voornamelijk door de huidige wet- en regelgeving. In de praktijk zien we echter een toenemende wens voor online farmacotherapie vanuit zowel cliënten als verwijzers. Vooruitlopend op veranderende wet- en regelgeving zoeken we hoe online farmacotherapie op verantwoorde en veilige manier tot stand kan komen.

Voor wie is dit een probleem?

Cliënten die kiezen voor online ggz hulp willen heel graag gebruik maken van online farmacotherapie. 1 op de 3 cliënten wordt nu door GGZ Hulp Online afgewezen omdat we ze geen online farmacotherapie kunnen bieden. Ook verwijzers als huisartsen zien graag dat farmacotherapie mogelijk wordt.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Door online farmacotherapie mogelijk te maken, wordt de online ggz hulp voor veel meer mensen toegankelijk. Bij GGZ Centraal en bij alle andere online ggz diensten.

---------------------------------------------------------------

#6 gepersonaliseerd behandelen

Uitdager: Hanneke Niels

Wat is het probleem?

Hoe meet je op een goede manier de voortgang en efficientie van een behandeling, zonder de patient te veel te belasten met vragenlijsten? Hoe zorg je dat dit toepasbaar is voor diverse organisaties met verschillende systemen?

Voor wie is dit een probleem?

Voor alle behandelaren en cliënten binnen de ggz.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Door het frequent meten van de klachten en efficientie van de behandeling, worden het verloop van de klachten en de persoonlijke thema's van de clienten sneller duidelijk en kan de behandelaar beter bij de client aansluiten (betere therapeutische alliantie). Dit leidt tot kortere, effectievere behandelingen en minder no shows.

---------------------------------------------------------------

#9 van gatekeeping naar directe invloed

Uitdager: Jitka Peeters, Marie Boertje en Mannus Boote

Wat is het probleem?

Er zijn op dit moment 2 werelden: de wereld van de jongeren en ouders met de ervaringskennis - en de wereld van de professionals. We proberen hier een brug tussen te slaan in de vorm van de behandelaar. Maar de brug is te nauw: niet alle informatie kan via deze behandelaar makkelijk van de ene wereld naar de andere (en terug). Want we zouden graag vaker contact zoeken over onderwerpen die breder zijn dan alleen de behandeling. We weten ook dat jongeren en ouders graag makkelijker contact zoeken dan nu mogelijk is.

Voor wie is dit een probleem?

Voor zowel de jongeren en ouders - en de professionals. Het is een probleem voor de professionals die graag willen samenwerken met mensen met de ervaringskennis, maar ook voor de mensen die gebruik maken van de zorg die de organisatie biedt - en die hun stem willen laten horen.

Wat levert het op als het wordt opgelost?

Meepraten en meebeslissen over goede zorg wordt veel laagdrempeliger. Jongeren en ouders kunnen veel meer zelf beslissen of en waarover ze willen meepraten, zonder dat er een mogelijke 'voorselectie' aan vooraf gaat vanuit b.v. behandelaar of cliëntvertegenwoordiger. Het levert op dat (een grote groep) jongeren en ouders écht betrokken worden; ze kunnen vaker meepraten en meebeslissen. Daarbij is dit ook veel minder afhankelijk van een (aantal) perso(o)n(en) in de organisatie, wat nu een duidelijke bottleneck is.

Prijzen

Op zaterdag 3 juli vindt de finale van de GGZ Hackathon plaats. De teams presenteren de oplossing van hun uitdaging in de vorm van een videopitch. De pitches worden beoordeeld door onze jury, bestaande uit: Marjan ter Avest, Jorn Weessies en Floortje Scheepers. Zij gaan vervolgens in overleg en maken de moeilijke keuze aan wie de prijzen worden uitgerijkt.

Eerste prijs

Een team ontwikkelaars van the Innovation Playground gaat samen met het winnende team verder aan de slag met de uitdaging. Zij komen een dag met het winnende team bij elkaar om de challenge met hun kennis te verrijken. Alle nog liggende vraagpunten, uitdagingen en blinde vlekken worden verdiept en vervolgens gaat de Innovation Playground aan de slag om antwoorden te vinden.

In een vervolgbijeenkomst met het winnende team wordt de challenge met de opgedane kennis en inzichten verrijkt en wordt de route voor verdere uitwerking richting de praktijk verkend.


Daarnaast krijgt het team een plek in de landelijke finale van Dutch Hacking Health.

Tweede prijs

Advies van Vital Innovators, dé onderneming in Nederland die zorginnovaties begeleidt naar een succesvolle invoering in de praktijk. Wint jouw team deze prijs? Dan biedt Vital Innovators jullie 1 dag consultancy aan twv 1.200 euro.


Daarnaast krijgt het team een plek in de landelijke finale van Dutch Hacking Health.

derde prijs

Een plek in de landelijke finale van Dutch Hacking Health.


De landelijke finale vindt een keer in het jaar plaats. Hierbij komen de winnaars van alle Dutch Hacking Health hackathons (Amsterdam, Amersfoort, Maastricht,...) bij elkaar om hun idee nogmaals te pitchen. Je maakt hier opnieuw kans op mooize prijzen om je oplossing verder te brengen.

Coaches


Adri Kraa

Health Innovators


Maartje Aangenendt

Informaat


Annelore Doezé

Health Innovators


Gerjan Boer

Informaat


Barbara Werdmuller

Informaat


Carla Huls

Informaat

Juryleden


Marjan ter Avest

Directeur wijzijnMIND


Jorn Weessies

Clientenraad GGZ Centraal


Floortje Scheepers

Hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg UMC Utrecht